Milli azadliq ve demokratiya uqrunda mübarizede öz suverenliyini ve müsteqilliyini qazanmish Azerbaycan yeni cemiyyet quruculuquna bashlamishdir. Dövlet müsteqilliyi dünya dövletleri terefinden taninmish, respublikamiz bashqa ölkelerle serbest diplomatik elaqeler, qarshiliqli fayda veren iqdisadi, medeni münasibetler qurmush, bir sira beynelxalq teshkilatlara tam hüquqlu üzv secilmishdir.

Esrler arasi ümumi kecid dövrünün aparici xetti düya demokratik herekatinin güclenmesi, qloballashma ve demokratikleshme prosesinin güclenmesi, totalitar-avtoritar rejimlerin iflasi, müsteqil dövletlerin yaranmasi ve möhkemlenmesinden ibaret olmushdur.

Azerbaycanda dünyevi demokratik prosesin terkib hissesi olaraq heyata kecrilen demokratikleshme, suverenliyin mezmun-mahiyyetce teminatlandirilmasi, Qarabaqin ishqaldan azad edilmesi, erazi bütövlüyünun berpasi, serhedlerin toxunulmazliqi ve milli tehlükezliyin temin olunmasi, transkontinental maraqlar nezere alinmaqla caqdash dünyayla uyqunlashan ehateli ve uzun müddetli geostrategiyanin hazirlanmasi ve ortaya qoyulmasi, mülkiyyet müxtelifliyine ve saqlam reqabete söykenen bazar iqtisadiyyatinin teshkili, insan-vetendash hüquq ve azadliqlarinin etibarli qorunmasi, sosial maraq ve menafelerin edalet prinsipi baximindan tarazlashdirilmasi, ehaliye sosial qayqilarin artirilmasi ve sair bu kimi mürekkeb problemler kompleksi ile üzleshmishdir.

Daxili ziddiyyetlerin ve xarici texribatlarin ve habele indiki iqtidarin xalqa zidd siyaseti neticesinde bu problemler daha da derinleshmishdir. Azerbaycan respublikasi konstitusiyasinda demokratik qurulushun temin edilmesi, aciq vetendash cemiyyetinin ifadesi kimi qanunlarin aliliyini temin eden hüquqi dünyavi dövletin qurulmasi beyan edilse de, iqtidar saxta seckilerle xalq-millet suverenliyini deyil, tayfa-klan varisliyini temin etmekle hakimiyyetin xalqin iradesile deyil, uzurpasiya yolu ile qeyri legitim ve qeyri demokratik shekilde formalashmasina, insan ve vetendashlsrin hüquq ve azadliqlarinin nümayishgarcasina tapdalanmasina, qanun ve edalet mühakimesi qarshisinda ferdlerin qeyri beraberliyine, shexsiyyetin etibarli müdafiesinin yaradilmamasina, hakimiyyetin bölünmesi prinsipine esaslanmadan qanunvericilik ve mehkeme hakimiyyetinin icra aparatinin müti xidmetcisine cevrilmesine dövletin vetendashlarin shexsi heyatina ve sahibkarliq fealiyyetine qanunsuz müdaxile etmesine, vetendashlara totalitar tefekkür terzinin, qul ve teslimcilik psixologiyasinin, rejimin her hansi bir qeyri-qanuni gösterishlerine sözsüz emel etmek verdishlerinin ashilanmasina, insanlarin konkret emele göre deyil fikir, düshünce siyaseti mensubiyyetlerine göre sucsuz teqiblerine, demokratiyanin rüsheyim halinda beshikde boqulmasina, qondarma dövlet cevrilishleri ile mübarize perdesi altinda siyasi reqiblerine amansiz divan tutulmasina, düshünen beyinleri, vetendash mövqeyi nümayish etdirenleri siradan cixarmaqa, vicdan sesinin caqrishina hay verenleri susdurmaqa, yalan ve böhtana revac vermeye, rüshvetxorluqa ve korrupsiyaya yol acmaqa, rejim bashcisinin ilahileshdirilmesine yönelen siyaseti xalqa ve ölkeye qarshi en aqir cinayetdir. Bele siyaset cemiyyetimizi meqlubiyyetlere, asililiqa, bir-birini evezleyen despotik rejimler sheraitinde yashamaq mecburiyyetine aparir. Bütün menfur tezahürlerle hökm süren bu siyaset artiq Azerbaycana cox itgiler ve belalar getiribdir. Azerbaycanin ishqal edilmish torpaqlarindan bir qarishda olsun geri qaytarilmamish, bir milyondan artiq insan mecburi köckün ve qacqinlara cevrilmish, iqdisadiyyat ve kend teserrüfatlari daqidilmish, xalqin ekser hissesi müflis veziyyete getrilmishdir. Iqtidar hec kesin özünü qoruya bilmediyi gizli ve tehlükeli qatile cevrilmishdir. Qanunla xalqin hüquq ve azadliqlarinin teminatcisi olan prezidentden Azerbaycan xalqini qorumaq ve müdafie etmek zerureti meydana gelmishdir.

Azad iqtisadi münasibetlerin ve demokratik tesisatlarin formalashdirilmasi adi altinda eslinde memur bazar münasibetleri yaratmaqla xalqin emeyi hasabina illerle yaranmish maddi-menevi ve intelektual servetler ayri-ayri imtiyazli qruplarin serencamina verilib, nezaretsiz shekilde talan edilib menimsenilmishdir. Bele veziyyet bir terefden edalatsiz tebeqeleshmeni süretle derinleshdirir, hedsiz qütübleshmeye ,eqoistik mekanlarin genishlenmesine, derin sosial naraziliqlara ve qeyri insani istismara aparan bazar fundamentalizmine, bashqa sözle desek kapital ideologiyasina her sheyde pulun ve gelirin hökmüranliqinin bilavasite demokratiyaya, xalq idaresine ve ictimai tereqqiye qarshi hücumlarina yol acir, diger terefden cox mühüm tarixi dövrünü yashayan cemiyyeti milli birlikden, vetendash hemreyliyinden mehrum edir.

Cinayetkarcasina hedsiz maddi servetler ve imkanlar elde eden tayfa-klan hakimiyyetinin güclenmesi ile tayfanin quldur maraqlari dövletin maraqlari ile üst-üste düshdüyünden klan hakimiyyeti ile dovlet hakimiyyeti qovushur.ve klan nümayendelerinin her hansi bir qanunsuz hereketine qarshi etiraz dövlet elehine texribatciliq kimi qiymetlendirilir. Qanunculuq kölgesinde ve edalet bayraqi altinda cixish eden iqtidar daha da qeddarliqa, istibdada yuvarlanir. Tayfanin iradesi qanun qüvvesi alir. Qanunun yox, tayfanin aliliyine üstünlük verilir.

Bir qrupun, bir tayfanin, bir zümrenin imtiyazlarini günü-günden artirmaqla, dövlet aparatini ve hüquq mühafize sistemini yalniz bunlarin maraqlarini müdafie eden, öz siyasi reqiblerini, müxalifeti ve dinc ehalini mehv eden,sindiran, ezen ve divan tutan siyasi yustisiya aletine cevirmekle yalniz taxt-tacin mühavizesine xidmet gösteren bir shexse söykenen, rasonal proseslerin serbestliyini elinden alan iqtidarin iftixarla öz naliyyeti kimi teqdim etdiyi siyasi sabitlik hec vaxt cemiyyete ve insanlara fayda vermeyib. Eslinde hakimiyyet, xalqin malini talayanlarin öz geleceklerinden qorxaraq neyin bahasina olursa-olsun deyenek gücüne ellerinde saxladiqlari diz cökmüsh hakimiyyetin ömrünü uzatmaqa xidmet edir.

Bele bir veziyyet xalqin hiddetine sebeb olur, siyasi gerginliyi artirir, hakimiyyet uqrunda mübarizenin qanuni yollarini ve üsullarini ehemiyyetsiz etmekle dövlet cevrilishleri ücün hessasliq yaradir.

Cemiyyetin xilasi bütün ümidleri bir shexsin dahiliyine baqlamaqla yox, cemiyyetin özünün, onun sosial- iqtisadi strukturlarinin, insani münasibetlerin, ictimai varliqin zenginleshmesindedir. Her bir kesin özüne mexsus yaradiciliq ve teshebbüskarliq potensialina, mübarizlik ezmine arxalanmaqla, saqlam birge yashayish prinsiplerine, qarshiliqli fayda getiren emekdashliqa ve hemreyliye zemin yaratmaqla, haqsizliqlari ortadan qaldirmaqla, nehayet hüquqa, qanuna yüksek derecede hörmet etmekle hem taleyüklü problemleri hell etmek, hem de cemiyyetin demokratik, azad inkishafini temin etmek olar. En böyük qanun qanuna hörmet qanunu olmasi shertsiz yerine yetirilmelidir. Optimal cemiyyete aparan yol budur.

Dovlet müsteqilliyini, ölke daxili sabitliyi qorumaq behanesi ile qanunun aliliyinin temin edilmemesi, hakimiyetin bölünmesi prinsipinin heyata kecirilmemesi, mehkeme ve qanunvericilik hakimiyetinin icra aparatinin elavesine cevrilmesi, idareciliyin qanunla deyil yalniz bir nömreli siyasetcinin iradesine esaslanmasi, xüsusile de seckilerdeki total saxtakarliq, tayfa-klan mahiyyetinden doqan diger zorakiliq, özbashinaliq ve bu kimi diger qanun pozuntularinin ve ziyankarliqin guya milli xüsusiyyetlerimizle, yerli sheraitle, inkishaf merhelesinin nezere alinmasi, Qarabaq problemi, kecid dövrü, demokratiyanin evveli olub sonu olmayan bir proses olmasi, Azerbaycan xalqindan ferqli olaraq avropalilarin demokratiyaya nisbetde demokratiyanin olimpinde, daqin zirvesinde, azerbaycanlilarin ise zirvenin eteyinde olmasi ile, Azerbaycanin sherq ölkesi olmasi ve diger bu kimi cetinliklerle esaslandirmaq cehtleri sert, totalitar rejime haqq qazandirmaq ücün saxta hakimiyyetin cahil ve xeste anatomiyasinin genlerinden ireli gelen üfunetli viruslarinin cemiyyete yoluxmasina yol verilmemeli ve qetiyyetle redd edilmelidir. Mehz insan hüquqlarinin temin olunmasi insanlari seferber etmeye ve onlari mütereqqi deyishiklerin maddi qüvvesine cevrilmeye zemin yaradir. Insan hüquq ve azadliqlarinin heyata kecmesi de yalniz qanun esasinda fealiyyet gösteren dövletlerde, shexsiyyetin öz iradesini shüurlu suretde serbest ifade etdiyi sheraitde, cemiyyetin ve ferdin özünüteshkilinde, tefekkürde ve münasibetlerde sinerqizme istiqamet götürdükde mümkündür. Ayri-seckilik, yerlicilik, regionculuq, tayfabazliq siyaseti, qarshdurma psixologiyasi zererlidir ve hedden artiq tehlükelidir.

Geleceyin qalibleri sirasina yalniz o ölkeler, o xalqlar cixacaqlar ki, onlar zeka qüdretine, tefekkür gücüne, ruh yüksekliyine arxalanacaqlar. Dolqun suverenliyin ve menali heyat terzinin qaranti zeka, rasional idrak ve insani intelektual potensial olmush ve olacaqdir. Cemiyyetin esas mehsuldar qüvvesi ve ictimai tereqqinin enerji ve güc menbeyi kimi maddi olan yox, ideal olan (ruh, shüur, tefekkür, intellekt) üstünlük teshkil edecekdir

Advertisements